Vereniging

Doelstellingen Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

De vereniging heeft zich ten doel gesteld:

 • het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Giessenburg en Schelluinen
 • het verrichten en doen verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie m.b.t. Giessenburg en Schelluinen
 • het aanleggen, beheren of laten beheren van collecties van oudheidkundige of cultuurhistorische voorwerpen voor zo ver niet strijdig met haar overige doelstellingen
 • het behoud en het beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing, alsmede van de landschappelijk waarde van het gebied Giessenburg en Schelluinen

Beleidsplan 2015 - 2017

De vereniging tracht de voornoemde doelstellingen te bereiken middels het jaarlijks opgestelde beleidsplan.
Het beleidsplan 2015 bestaat uit:

 • het opwaarderen/renoveren van Museum Het Reghthuys
 • het houden van acties t.b.v. ledenaanwas i.v.m. vergrijzing van het ledenbestand
 • het exploiteren van het Museum Het Reghthuys
 • het uitgeven van het kwartaalblad De Kroniek
 • het houden van zeven lezingen m.b.t. cultuur of cultuurhistorie
 • het samenwerken met publiekrechtelijke organen, organisaties en priv√©personen op het gebied van cultuurhistorie.

De vereniging is onder meer vertegenwoordigd in

 • HOAV (Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)
 • HOG (Historisch Overleg Giessenlanden)
 • Museumoverleg AV (Museumoverleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)

Beloningsbeleid

De vereniging wordt alleen door vrijwilligers gerund. Er is derhalve geen beloningsbeleid.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Openingstijden:

Op tijden dat er werkgroepen aanwezig zijn.
Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Op afspraak

Fotobank

Honderden historische foto's van onze dorpen in de Fotobank. Het aantal groeit nog steeds! > Lees verder

Privcay

Privacy reglement