Vereniging

Doelstellingen Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

De vereniging heeft zich ten doel gesteld:

 • het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Giessenburg en Schelluinen
 • het verrichten en doen verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie m.b.t. Giessenburg en Schelluinen
 • het aanleggen, beheren of laten beheren van collecties van oudheidkundige of cultuurhistorische voorwerpen voor zo ver niet strijdig met haar overige doelstellingen
 • het behoud en het beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing, alsmede van de landschappelijk waarde van het gebied Giessenburg en Schelluinen

Beleidsplan 2015 - 2017

De vereniging tracht de voornoemde doelstellingen te bereiken middels het jaarlijks opgestelde beleidsplan.
Het beleidsplan 2015 bestaat uit:

 • het opwaarderen/renoveren van Museum Het Reghthuys
 • het houden van acties t.b.v. ledenaanwas i.v.m. vergrijzing van het ledenbestand
 • het exploiteren van het Museum Het Reghthuys
 • het uitgeven van het kwartaalblad De Kroniek
 • het houden van zeven lezingen m.b.t. cultuur of cultuurhistorie
 • het samenwerken met publiekrechtelijke organen, organisaties en priv√©personen op het gebied van cultuurhistorie.

De vereniging is onder meer vertegenwoordigd in

 • HOAV (Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)
 • HOG (Historisch Overleg Giessenlanden)
 • Museumoverleg AV (Museumoverleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)

Beloningsbeleid

De vereniging wordt alleen door vrijwilligers gerund. Er is derhalve geen beloningsbeleid.