Lezingen

De Geschiedkundige Vereniging organiseert jaarlijks zeven lezingen. Deze vinden één keer per maand plaats in de periode september tot en met april meestal op donderdagavond. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De lezingen worden gehouden in Gemeenschapshuis De Til, Breestraat 1, 3381 BS te Giessenburg, aanvang 20.00 uur.

Ook voor komend jaar is het bestuur er in geslaagd om inspirerende sprekers met boeiende lezingen vast te leggen.

Voor 2018 zijn de volgende lezingenavonden gepland:

 • do 22 februari jaarvergadering Fotopresentatie Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen
  Zoals gebruikelijk begint de jaarvergadering met een aantal zakelijke bespreekpunten die het reilen en zeilen van de vereniging betreffen. Na de pauze is er, net als voorgaande jaren een fotopresentatie met foto's uit het eigen archief. Heel vaak leveren deze oude en minder oude beelden een verrassende herkenning op.
  De heer P. Schreuders
 • do 22 maart lezing Watersnood 1953 in de regio Binnenwaard
  De heer J. Boele
 • do 19 april lezing Van Boerenland naar Waterland, natuurontwikkeling in de Biesbosch
  De heer J. van de Neut
 • do 17 mei Excursie naar Geertruidenberg
 • do 27 september lezing Zeilvaart in de 19e eeuw vanuit Dordrecht
  De heer J. van Wageningen
 • do 25 oktober lezing Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
  De heer R. v.d. Veen
 • do 22 november lezing Eten en koken uit grootmoeders tijd
  Mevrouw A. Damen

NB: De entree is voor leden van de vereniging gratis, niet-leden betalen € 2,00.

Informatie over de lezingen in de achterliggende tijd vindt u in het lezingen-archief.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Openingstijden:
Op tijden dat er werkgroepen aanwezig zijn.
Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Op afspraak

Rabobank Clubkas Campagne

Van de Rabobank Clubkas Campagne ontvingen wij een mooie cheque van € 292,88 voor onze vereniging. Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft! [april 2017]