Lezingen

De Geschiedkundige Vereniging organiseert jaarlijks zeven lezingen. Deze vinden één keer per maand plaats in de periode september tot en met april meestal op donderdagavond. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De lezingen worden gehouden in Gemeenschapshuis De Til, Breestraat 1, 3381 BS te Giessenburg, aanvang 20.00 uur.

Ook voor komend jaar is het bestuur er in geslaagd om inspirerende sprekers met boeiende lezingen vast te leggen.

Voor 2017 zijn nog de volgende lezingenavonden gepland:

 • do 28 september
  lezing Eenmaal, andermaal, verkocht... Het verhaal van een oude veilingmeester.
  Op donderdag 28 september wordt er door de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over de wereld van het veilinggebeuren. Eenmaal, andermaal, verkocht, het verhaal van een veilingmeester. Er is altijd iets interessants te vertellen over alles wat er zoal komt kijken bij het regelen van nalatenschappen en de samenwerking met notarissen. De avond wordt op ludieke wijze afgesloten met een kleine veiling waarvan de opbrengst gaat naar de voedselbank.De avond wordt gehouden in De Til in Giessenburg en begint om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen 2 euro.
  De heer J.H. Kroes
   
 • do 26 oktober
  lezing De geschiedenis van de Gouden Koets
  Op donderdag 26 oktober wordt er door de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over de geschiedenis van de Gouden Koets. De Gouden Koets, een bijzonder Koninklijk rijtuig. De Gouden Koets was destijds een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan de jonge Koningin Wilhelmina. De koets symboliseert de optimistische en dynamische periode die Nederland aan het einde van de negentiende eeuw beleefde. De rijke ornamentiek en vele symbolen vertellen het verhaal van een Europese wereldmacht die Nederland toen was. Maar vanaf het begin is deze koets omstreden geweest, vooral vanwege de onderdanigheid waarmee koloniale onderdanen zijn afgebeeld. Maar als symbool van ons Koningshuis is de Gouden Koets onomstreden. Het jaarlijkse feestelijke gebruik op Prinsjesdag staat bij iedere Nederlander op het netvlies. De avond wordt gehouden in De Til in Giessenburg en begint om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen 2 euro.
  Drs. L.L.M. Eekhout
   
 • do 23 november
  lezing De Beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten in ons gebied
  Op donderdag 23 november wordt er door de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over de Beeldenstorm en Alva ’s raad van Beroerten in ons gebied.
  In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm begon en in 2017 wordt overal stilgestaan bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie. Dit vormt een mooie gelegenheid om de verschillende uitingsvormen van de Beeldenstorm te laten zien. Ook in plaatsen waar men misschien niet meteen een verband ziet met het onderwerp: bijvoorbeeld te Giessenburg en Schelluinen! In de zomer van 1566 stegen lang opgelopen spanningen overal in het land naar een hoogtepunt. Een mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaans-Habsburgse bewind in Brussel wankelde. Ook voor de inwoners van Giessenburg en Schelluinen waren deze roerige tijden nooit ver weg: zo braken er onlusten uit in Asperen, Gorinchem en Bleskensgraaf. Tot de lente van 1567 bleef het onrustig in de streek. Een antwoord van landsheer Filips II bleef niet uit: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Alva stelde een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten.
  Werd Alva ‘s harde hand ook in Giessenburg en Schelluinen gevoeld? Waren inwoners betrokken bij de onrust rondom de Beeldenstorm of was men hier juist trouw gebleven aan de Rooms-Katholieke kerk? Hoe gingen commissarissen van de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt bij deze en andere vragen uitgebreid stilgestaan. De avond wordt gehouden in De Til in Giessenburg en begint om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen 2 euro.
  De heer S. Wassing

NB: De entree is voor leden van de vereniging gratis, niet-leden betalen € 2,00.

Informatie over de lezingen in de achterliggende tijd vindt u in het lezingen-archief.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Openingstijden:
Op tijden dat er werkgroepen aanwezig zijn.
Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Op afspraak

Rabobank Clubkas Campagne

Van de Rabobank Clubkas Campagne ontvingen wij een mooie cheque van € 292,88 voor onze vereniging. Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft! [april 2017]