Lezingen

De Geschiedkundige Vereniging organiseert jaarlijks zeven lezingen. Deze vinden één keer per maand plaats in de periode september tot en met april meestal op donderdagavond. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De lezingen worden gehouden in Gemeenschapshuis De Til, Breestraat 1, 3381 BS te Giessenburg, aanvang 20.00 uur.

Ook voor komend jaar is het bestuur er in geslaagd om inspirerende sprekers met boeiende lezingen vast te leggen.

Voor 2018 zijn de volgende lezingenavonden gepland:

 • do 25 januari lezing De rol van de Gorcumse luisterpost in de Koude Oorlog
  De lezing gaat over de geschiedenis van het afluisteren, zowel internationaal als in Nederland, en over de geschiedenis van het Radioverkenningsbataljon en hun activiteiten tussen 1955 en 1967 in Gorinchem.
  De luisterpost in Gorinchem aan de Vijfde Uitgang was de werkruimte van het 105e verbindingsbataljon. Deze eenheid van de Koninklijke Landmacht was belast met het afluisteren en onderscheppen van berichten van radiozenders van het Sovjetleger en het peilen van zijn troepenbewegingen.
  In deze sfeer van de Koude Oorlog had het verbindingsbataljon verder tot doel zo nauwkeurig en volledig mogelijk de legerberichten van de Sovjet-Unie en later van het Warschaupact, te decoderen en te analyseren. Vervolgens werden de resultaten aan de hogere militaire instanties doorgegeven.
  De heer H. Ouwerkerk
 • do 22 februari jaarvergadering Fotopresentatie Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen
  De heer P. Schreuders
 • do 22 maart lezing Watersnood 1953 in de regio Binnenwaard
  De heer J. Boele
 • do 19 april lezing Van Boerenland naar Waterland, natuurontwikkeling in de Biesbosch
  De heer J. van de Neut
 • do 17 mei Excursie naar Geertruidenberg
 • do 27 september lezing Zeilvaart in de 19e eeuw vanuit Dordrecht
  De heer J. van Wageningen
 • do 25 oktober lezing Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
  De heer R. v.d. Veen
 • do 22 november lezing Eten en koken uit grootmoeders tijd
  Mevrouw A. Damen

NB: De entree is voor leden van de vereniging gratis, niet-leden betalen € 2,00.

Informatie over de lezingen in de achterliggende tijd vindt u in het lezingen-archief.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Openingstijden:
Op tijden dat er werkgroepen aanwezig zijn.
Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Op afspraak

Rabobank Clubkas Campagne

Van de Rabobank Clubkas Campagne ontvingen wij een mooie cheque van € 292,88 voor onze vereniging. Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft! [april 2017]