Lezingen

De Geschiedkundige Vereniging organiseert jaarlijks zeven lezingen. Deze vinden één keer per maand plaats in de periode september tot en met april meestal op donderdagavond. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De lezingen worden gehouden in Gemeenschapshuis De Til, Breestraat 1, 3381 BS te Giessenburg, aanvang 20.00 uur.

Ook voor komend jaar is het bestuur er in geslaagd om inspirerende sprekers met boeiende lezingen vast te leggen.

Voor 2018 zijn de volgende lezingenavonden gepland:

 • do 25 oktober lezing Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
  De Jodenvervolging is zonder twijfel één van de zwartste pagina’s uit de vaderlandse geschiedenis.
  Dit is bij de meeste mensen bekend maar wordt maar zelden écht begrepen. Want hoe is het mogelijk dat voor zo’n lange tijd zulke gruwelijke misdaden zijn gepleegd, met als enige motief pure haat? En hoe ging dit in zijn werk? Wat was het lot van degenen die Oostwaarts gingen? Hoe steekt Nederland af tegenover andere landen? En is zoiets vandaag de dag nog mogelijk?
  Op al deze vragen wordt in de lezing geprobeerd een antwoord te geven.
  De heer R. v.d. Veen

 • do 22 november lezing Eten en koken uit grootmoeders tijd
  Mevrouw A. Damen

NB: De entree is voor leden van de vereniging gratis, niet-leden betalen € 2,00.

Informatie over de lezingen in de achterliggende tijd vindt u in het lezingen-archief.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Openingstijden:
Op tijden dat er werkgroepen aanwezig zijn.
Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Op afspraak