Lezingen en activiteiten

De Geschiedkundige Vereniging organiseert jaarlijks zeven lezingen. Deze vinden één keer per maand plaats in de periode september tot en met april meestal op donderdagavond. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De lezingen worden gehouden in Gemeenschapshuis De Til, Breestraat 1, 3381 BS te Giessenburg, aanvang 20.00 uur.

Ook voor de komende periode is het bestuur er in geslaagd om inspirerende sprekers met boeiende lezingen vast te leggen.

De komende tijd zijn de volgende activiteiten gepland:

 • 6 februari: De Wondere Wereld van de Waterbouw
  Remco van de Ven en Bas de Goeij
  Baggeren is veel meer dan zand boven water halen, het is de wereld van waterbouwkunde. De aanleg van nieuwe havens, Europoort, Maasvlakte 1 en 2 en de Palmeilanden bij Dubai zijn voorbeelden van projecten die door baggeraars over de hele wereld worden uitgevoerd.
  Ook de offshore is sterk verbonden met de wereld van waterbouw zoals bij de realisatie van windmolenparken op zee of het leggen van communicatiekabels en gas- en olieleidingen in de zeebodem.
  Belangrijk is ook het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk om havens toegankelijk te houden voor de scheepvaart.
  Sliedrecht is de bakermat van de mondiale baggerindustrie. Vroeger werd het baggerwerk met de hand uitgevoerd maar de komst van de stoommachine rond 1850 maakte veel meer mogelijk en al voor het jaar 1900 werden grote baggerwerken wereldwijd uitgevoerd.
  Verleden, heden en toekomst van het baggeren komen in deze lezing uitvoerig aan de orde, waarbij ook het samenspel van mens en machine niet vergeten wordt.

 • 27 februari: Jaarvergadering
  Aansluitend een fotopresentatie door Piet Schreuders

 • 26 maart: Lezing Damen Shipyards
  Tom Schreuders

 • 24 april: Feestavond in Kerk Schelluinen - het leven in de Middeleeuwen
  Conny de Groot

 • 25 april: Middeleeuwse martk - terrein kasteel Schelluinderberg
  10.00 - 16.00 uur

 • 17 september: excursie
  Bestemming volgt

 • 24 september: lezing Art Nouveau
  Olga Harmsen

 • 29 oktober: lezing Waterstaatsman Jan Blanken (1755-1838)
  Chris Will

 • 26 november: lezing Gorcumse geheimen
  Roy Grunewald

NB: De entree is voor leden van de vereniging gratis, niet-leden betalen € 2,00.

Informatie over de lezingen in de achterliggende tijd vindt u in het lezingen-archief.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Openingstijden:

Op tijden dat er werkgroepen aanwezig zijn.
Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Op afspraak

800 jaar Schelluinen

Volgend jaar is het feest: dan bestaat Schelluinen minstens 800 jaar. In een akte van 1220 wordt de naam van het dorp voor het eerst genoemd. Reden voor feest... > Lees verder

Fotobank

Duizenden historische foto's van onze dorpen in de Fotobank. Het aantal groeit nog steeds! > Lees verder

Privcay

Privacy reglement