Lezingen-archief

Op deze pagina informatie over de lezingen die voorbij zijn.

 • 25 januari: Koning Lodewijk Napoleon Bonaparte - Peter Vleugel
  Lodewijk Napoleon Bonaparte was koning van Holland in de periode 1806-1810.
  Broer van keizer Napoleon die in 1806-1810, tijdens de Franse overheersing van grote delen van Europa, de eerste koning van de eenheidstaat Nederland was. Doordat hij zijn medeleven betuigde bij rampen als de kruitramp in Leiden (1807) en de overstromingen in het rivierengebied (1809) verwierf hij een zekere populariteit bij de bevolking. Zette zich meer in voor de Nederlandse belangen dan zijn broer wenselijk achtte. Was nogal wispelturig.
  De heer Peter Vleugel heeft zich verdiept in het leven van de eerste koning van Holland en de rol die hij in de Nederlanden speelde. Hij probeert tevens wat gegevens uit de eigen regio te vinden en in de lezing te betrekken. Koning Lodewijk Napoleon is een boeiend, maar vaak verkeerd begrepen figuur.
 • 23 november 2023: Glasfabriek te Leerdam – spreker: de heer Ton van Kooten
  Al meer dan 250 jaar wordt in Leerdam onafgebroken glas geproduceerd. De gebroeders Pelgram stichtten in 1765 daar de eerste fabriek. Hoe kwamen zij in Leerdam verzeild? Wat werd er geproduceerd?
  Wat zij nooit hebben geweten, is dat dit bedrijf later uit zou groeien tot de toonaangevende glasfabriek in de wereld die tot de dag van vandaag miljoenen flessen en glazen produceert.
  Spreker hr Ton van Kooten (1970), is betrokken bij de Historische Vereniging in Leerdam en werkt sinds 1987 op de Leerdamse glasfabriek als logistiek manager. In een boeiende en rijkelijk van foto's voorziene presentatie vertelt hij u op een levendige en inspirerende manier het complete verhaal.
  Van de start tot heden ten dage.
  Over de overnames en de moordende concurrentie, Over de kunstnijverheid tot de concentratie van glasfabrieken door de NV Vereenigde Glasfabrieken in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
   
 • 21 september 2023: De Maatschappij van Weldadigheid
  Johannes van den BoschIn 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht.
  Het idee was een einde maken aan de armoede. Dat is het ideaal van generaal-majoor Johannes van den Bosch. Hij richt daarom op 1 april 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op. Het idee is arme stadsbewoners een nieuw leven te laten beginnen als landarbeiders in Drenthe en Overijssel.
  Het grootste oppervlak van de Koloniën van Weldadigheid ligt in Drenthe, in Veenhuizen, Fredriksoord en Wilhelminaoord. Maar er zijn ook Koloniën in Willemsoord en Ommerschans
  Mevr. Susanna Jansen heeft daar een boek over geschreven, genaamd Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis
  Op zoek naar de feiten stuit Susanna Jansen, kleindochter van iemand, die daar woonachtig is geweest, op een verborgen stuk Nederlandse geschiedenis: een uniek heropvoedingsexperiment in de Drentse nederzetting Veenhuizen, waaraan haar voorouders zijn blootgesteld. In drie enorme gestichten werden vanaf 1823 tienduizenden arme stadsgezinnen gedrild tot nuttige burgers.
  Deze lezing organiseerden wij als vereniging samen met de boekhandel Miekado uit Giessenburg.
   
 • 20 april 2023: "Een reis met de Lekboot (van Fop Smit)" door de heer IJsbrand Verveer.
  Hij zal door middel van plaatjes en verhalen van mensen die deze bootreizen hebben meegemaakt, ons de sfeer laten proeven van reizen met deze boten tussen 1850 en 1950 van Rotterdam naar Culemborg. Ook legden deze boten aan in onze regio zoals Groot Ammers, Nieuwe Veer Streefkerk, Nieuw Lekkerland Middelweg.
  Tevens worden enkele plaatjes getoond van de radarboten van rederij Fop Smit die in deze periode aanlegden in o.a. Gorinchem, Hardinxveld en Sliedrecht.

 • 30 maart 2023: "Valse munters in vroeger tijd" door de heer C. de Graaf
  Valsemunterij is bijna net zo oud als het aanmunten van stukjes metaal met een stempel. Het was ook lucratief, al waren de risico's groot. In de Middeleeuwen waren straffen vaak zwaarder dan tegenwoordig. Ook voor valsemunterij werd men indertijd zwaar bestraft en wel met de doodstraf.  
  De 16e eeuw is in de geschiedenis van de Nederlanden een periode van chaos. Een deel van die eeuw waren we in oorlog, een centraal gezag ontbrak. Veel steden, heerlijkheden, abdijen en andere gebieden hadden muntrecht. Niet altijd was dat legaal verkregen en die semi-legale munthuizen hebben een eigen naam gekregen: hagemunten.  
  In de lezing werd ingegaan op het verschil tussen legale munthuizen, hagemunters en valsemunters. Het werd duidelijk dat de scheidslijn tussen deze categorieën in een periode van chaos kon vervagen. Centraal stond de bende van Anthonis van Eembrugge, telg uit een muntmeestersgeslacht en ook getrouwd met een dame met muntmeesters in haar voorgeslacht. Ook werd ingegaan op de vraag wat de economische schade van een dergelijke bende was en wordt een schatting gemaakt van de legale en illegale verdiensten van de bende. 
  Cor de Graaf studeerde af als mediëvist aan de Universiteit Leiden op een scriptie getiteld: Den valscher den ketel. De bestraffing van muntmisdrijven in Holland, Zeeland en Utrecht tussen 1300 en 1600, wat de basis is voor het gelijknamige artikel in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Sindsdien publiceert hij over numismatiek, maar ook over genealogie en archivistiek. Hij werkt tegenwoordig als adjunct-directeur bij erfgoed Leiden en Omstreken en is daarnaast gemeentearchivaris van Leiden en omliggende gemeenten.

 • 26 januari 2023: "Waterstaatsman Jan Blanken" door de heer C. Will

 • Damen Shipyards
  De laatste presentatie van 2022 werd gegeven door ons lid Tom Schreuders op 24 november 2022 en handelt over Damen Shipyards.
  Damen Shipyards Group is een Nederlands scheepsbouwconcern met meer dan dertig werkmaatschappijen in binnen- en buitenland en hoofdkantoor in Gorinchem. Het bedrijf kenmerkt zich door vergaande standaardisatie en modulaire bouw. Kleinere schepen als sleepboten, werkschepen en patrouillevaartuigen worden 'op voorraad' gebouwd. Het concern levert zeer diverse schepen van allerlei omvang.
  Damen werd opgericht in 1927 door de broers Jan Damen en Marinus Damen. Het was een betrekkelijk kleine werf te Hardinxveld-Giessendam die vooral kleinere, gespecialiseerde schepen bouwde. In 1969 kwam Kommer Damen aan de leiding en onder diens leiding expandeerde het bedrijf, mede door overnames van bestaande werven. De filosofie was om schepen modulair te bouwen en om casco's in lage-lonenlanden te produceren om ze in de eigen werven af te bouwen.

 • Art Noveau
  Mevrouw Harmsen gaf op 20 oktober 2022 een lezing over Art Noveau. De Jugendstil of art nouveau is een kunststroming die tussen 1890 en 1914 op verschillende plaatsen in Europa populair was, voornamelijk als reactie op het vormvervagende impressionisme.
  De Jugendstil manifesteerde zich vooral in gebruiksvoorwerpen (glaskunst, boeken, plateel, sieraden, meubels etc.), de architectuur en de schilderkunst. De stroming kende een korte maar hevige bloeitijd, die zich voornamelijk uitbreidde tijdens de 'belle époque'. In West-Europa was de stijl ruim voor 1910 al verleden tijd, in het oosten kon hij wat langer voortbestaan.

 • "Het is maar een griepje!
  De Spaanse Griep in Nederland 1918-1919". Deze lezing is verzorgd door de heer L. van Bergen op 22 september 2022.

 • 27 februari: Jaarvergadering
  Aansluitend een fotopresentatie door Piet Schreuders
  > Lees de uitnodiging

 • 6 februari: De Wondere Wereld van de Waterbouw
  Remco van de Ven en Bas de Goeij
  Baggeren is veel meer dan zand boven water halen, het is de wereld van waterbouwkunde. De aanleg van nieuwe havens, Europoort, Maasvlakte 1 en 2 en de Palmeilanden bij Dubai zijn voorbeelden van projecten die door baggeraars over de hele wereld worden uitgevoerd.
  Ook de offshore is sterk verbonden met de wereld van waterbouw zoals bij de realisatie van windmolenparken op zee of het leggen van communicatiekabels en gas- en olieleidingen in de zeebodem.
  Belangrijk is ook het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerk om havens toegankelijk te houden voor de scheepvaart.
  Sliedrecht is de bakermat van de mondiale baggerindustrie. Vroeger werd het baggerwerk met de hand uitgevoerd maar de komst van de stoommachine rond 1850 maakte veel meer mogelijk en al voor het jaar 1900 werden grote baggerwerken wereldwijd uitgevoerd.
  Verleden, heden en toekomst van het baggeren kwamen in deze lezing uitvoerig aan de orde, waarbij ook het samenspel van mens en machine niet vergeten werd.

 • 24 januari 2020: Historische Modeshow
  Zoals bij velen al bekend viert Schelluinen dit jaar haar 800 jarig bestaan. Onze vereniging doet natuurlijk ook mee aan de feestelijkheden en organiseert samen met alle verenigingen van Schelluinen verschillende activiteiten. De aftrap was op vrijdag 24 januari 2020 in Ons Dorpshuis.
  Er werd een Historische Modeshow gehouden door dames van het naaiatelier Stichting Krimpen 950 jaar. Zij brachten veel kleding mee die gemaakt is voor de viering van het 950 jarig bestaan van Krimpen a/d Lek. Mevrouw Yvonne Metaal van het naaiatelier vertelde hoe kleding zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Mensen uit het publiek die het leuk vonden, konden een historisch kostuum aangepast krijgen en meelopen in de modeshow. Er was ook herenkleding!

 • Do 31 oktober 2019 lezing Revolutionaire veranderingen in de mode tussen 1780 – 1950
  De manier waarop mensen zich vanaf de vroegste tijd hebben gekleed is een uiting van creativiteit. Kostuums zijn veelal ware kunstwerken. Vanaf de 19e eeuw zijn er verschillende modeontwerpers geweest die een nieuwe stijl ontwikkelden en zich vaak lieten inspireren door andere kunstvormen zoals de Jugendstil en de Ballet Russe rond 1900.
  Maar mode is bovendien een afspiegeling van rijkdom en status, een weerslag van sociale en economische omstandigheden. Verschillende bevolkingsgroepen onderscheidden zich van elkaar. De kleding van de adel was rijker dan die van de mensen die op het land werkten.
  Het is ondoenlijk om in een kort tijdsbestek een overzicht te geven van de kostuumgeschiedenis vanaf de prehistorie tot nu. In deze lezing gaat Drs. Monique Hafkamp in op een bepaalde periode met als thema de veranderingen in de mode gedurende de 19e en 20e eeuw. Aan de hand van schetsen van kostuums vanaf het eind van de 18e eeuw, het Ancien Régime, tot de New Look na de Tweede Wereldoorlog, krijgt u niet alleen een beeld van de manier waarop mensen zich kleedden, maar ook van de sociale en economische omstandigheden die invloed hadden op de maatschappij en op de kostuums.
  Mevr. M. Hafkamp

 • Do 28 november lezing Emigreren in de 17e eeuw naar het land van melk en honing, nieuw Nederland
  De heer M. IJzerman

 • Do 26 september lezing De plundertochten van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum
  Hoe ‘gelderaers’ het zestiende-eeuwse Schelluinen teisterden
  “Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. De lijfspreuk van de Gelderse krijgsheer Maarten van Rossum (ca. 1478-1555) werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Bij het Brabantse platteland denken we vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin en fraaie landschappen. Hoe anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant vormde toen regelmatig het toneel van guerrilla overvallen door Gelderse krijgsbenden. Kerkklokken, boden en rookkolommen aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossum stond in de zestiende eeuw bekend als de ‘gesel van de boeren’.
  Landsheer Karel V (1500-1558) koesterde de ambitie om alle Nederlandse provincies aan zijn gezag te onderwerpen. Dat betekende dat hij ook het hertogdom Gelre bij zijn gebieden wilde voegen; een ambitie waar de Gelderse hertogen zich uiteraard fel tegen verzetten. De gewone man kreeg de rekening gepresenteerd van het conflict dat tot 1543 steeds hoger opliep. Decennia lang hield Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen de Nederlanden in zijn greep. Uit kronieken vangen we soms een glimp op van het persoonlijke leed dat hierdoor veroorzaakt werd. In de kroniek van ’s-Hertogenbosch lezen we over het jaar 1512 bijvoorbeeld:
  ‘Den 25 september soo bennen de Geldersse tot Lit op den Ham overgecommen, 400 te peerd ende 1500 te voet, en hebben gebrant Hintem met 7 wintmolens, Ortten, Schijndel met de kerck, Roij, de Couveringe, Heesse met de kerck, Leent, Wetten, Nuenen, Stiphout, Geldrop met kerck ende ’t huijs’
  In 1513 en opnieuw in 1516 kwam het oorlogsgeweld dichtbij: Schelluinen werd in het eerstgenoemde jaar in de as gelegd en kreeg in 1516 een schatting opgelegd van 2700 goudguldens. Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Hoe trof zijn harde hand de plattelandsbevolking en Schelluinen in het bijzonder? Kunnen we in kaart brengen welke personen specifiek werden getroffen? Deze en andere vragen werden tijdens de lezing aan de orde gesteld.
  De heer S. Wassing

 • Do 25 april 2019 lezing Bommen rond de Giessen
  De heer Jelmer Rotteveel, medewerker BeoBOM
  Er werd uitleg gegeven over hoe explosievenopsporing in zijn werk gaat, wat explosieven überhaupt zijn en wat BeoBOM doet. Aan de hand van filmpjes en luchtfoto’s werd verteld over de gebeurtenissen in Hardinxveld-Giessendam en omgeving. In de meidagen van 1940 bleef het nog relatief rustig. Vlakbij Gorinchem stortten er bij bombardements vluchten twee Heinkel bommenwerpers neer, ook bij Sliedrecht vonden er bombardementen plaats. In de jaren 1940-1941 kwamen daarbij acht mensen om het leven en werd een woning in de Prins Hendrikstraat volledig verwoest.
  Oorlogsvoering vanuit de lucht was heel belangrijk er werden veelal strategische plekken gebombardeerd. Spoorlijnen, schepen en werven waren vaak het doelwit. Ook rondom het huidige station Hardinxveld-Giessendam zijn bommen gevallen met als doel de spoorlijn te onderbreken. Zo werd de Baanhoekbrug eveneens getroffen door een bombardement.
   
 • Do 28 maart lezing Ridder van Rappard, oud burgemeester van Gorinchem
  De heer K. Tammes
   
 • Do 28 februari 2019 jaarvergadering Fotopresentatie Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen
  De heer P. Schreuders
   
 • Do 17 januari 2019 lezing De voedselcommissaris van Jan Groen Tukker
  De heer K. Tukker, schrijver van bovengenoemd boek
  i.s.m. boekhandel Miekado
   
 • do 22 november 2018 lezing Eten en koken uit grootmoeders tijd
  Mevrouw A. Damen
  Astrid Damen is verbonden aan het Landelijk museum t’ Schuurke in Alem en geeft lezingen over het boerenlandleven en grootmoeders tijd.
  Deze keer ging ze vertellen over de voedingsgewoonten uit vroeger tijd.
  Wat aten de mensen vroeger? Hoe werd er gekookt? Ook bracht zij allerlei spulletjes mee waarover veel verteld kan worden en die natuurlijk vaak herinneringen opriepen.
   
 • Do 27 september lezing Zeilvaart in de 19e eeuw vanuit Dordrecht
  De heer J. van Wageningen
  Het accent lag tijdens deze lezing op de periode 1840-1870, waarin barkschepen een belangrijke rol vervulden. In die periode lieten Jacob en Florent van Wageningen hun zeven barken over de wereldzeeën varen. Van hun rederij is geen archief bewaard gebleven, maar door minutieus onderzoek zijn de reizen van de barken toch gereconstrueerd. En dat onderzoek leverde ook verhalen over de reizen naar de Oost op. De tijdspanne waarin deze reders opereerden, beslaat amper dertig jaar en loopt van 1840 met de kiellegging van hun eerste schip, tot 1867 als hun laatste schip schipbreuk lijdt.
  Tijdens de lezing Zeilvaart in de 19e eeuw - rijkelijk met ‘lichtbeelden’ ondersteund - ging de aandacht vooral uit naar de mens achter de reders, bouwers, bemanning en passagiers. Daarnaast werd aandacht besteed aan de avonturen die werden beleefd.
   
 • do 22 februari jaarvergadering Fotopresentatie Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen
  Zoals gebruikelijk begon de jaarvergadering met een aantal zakelijke bespreekpunten die het reilen en zeilen van de vereniging betreffen. Na de pauze was er, net als voorgaande jaren een fotopresentatie met foto's uit het eigen archief. Heel vaak leverden deze oude en minder oude beelden een verrassende herkenning op.
  De heer P. Schreuders
   
 • do 22 maart lezing Watersnood 1953 in de regio Binnenwaard
  De heer J. Boele
   
 • do 19 april lezing Van Boerenland naar Waterland, natuurontwikkeling in de Biesbosch
  De heer J. van de Neut
   
 • do 25 januari 2018 lezing De rol van de Gorcumse luisterpost in de Koude Oorlog
  De lezing ging over de geschiedenis van het afluisteren, zowel internationaal als in Nederland, en over de geschiedenis van het Radioverkenningsbataljon en hun activiteiten tussen 1955 en 1967 in Gorinchem.
  De luisterpost in Gorinchem aan de Vijfde Uitgang was de werkruimte van het 105e verbindingsbataljon. Deze eenheid van de Koninklijke Landmacht was belast met het afluisteren en onderscheppen van berichten van radiozenders van het Sovjetleger en het peilen van zijn troepenbewegingen.
  In deze sfeer van de Koude Oorlog had het verbindingsbataljon verder tot doel zo nauwkeurig en volledig mogelijk de legerberichten van de Sovjet-Unie en later van het Warschaupact, te decoderen en te analyseren. Vervolgens werden de resultaten aan de hogere militaire instanties doorgegeven.
  De heer H. Ouwerkerk

   
 • do 23 november 2017 lezing De Beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten in ons gebied
  Op donderdag 23 november wordt er door de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over de Beeldenstorm en Alva ’s raad van Beroerten in ons gebied.
  In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm begon en in 2017 wordt overal stilgestaan bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie. Dit vormt een mooie gelegenheid om de verschillende uitingsvormen van de Beeldenstorm te laten zien. In de zomer van 1566 stegen lang opgelopen spanningen overal in het land naar een hoogtepunt. Aangespoord door vlammende toespraken van hagenpredikers ging men tot actie over. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen. Ook voor de inwoners van Giessenburg en Schelluinen waren deze roerige tijden nooit ver weg er braken onlusten uit in Asperen, Gorinchem en Bleskensgraaf. Hendrik van Brederode, die een burcht had in een bocht van de Giessen ter hoogte van Giessen-Oudekerk, zorgde er met zijn acties voor dat het tot de lente van 1567 onrustig bleef in de streek.
  Landsheer Filips II stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva met een leger om orde op zaken te stellen. Alva stelde een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen, de Raad van Beroerten. Werd Alva ‘s harde hand ook in Giessenburg en Schelluinen gevoeld? Waren inwoners betrokken bij de onrust rondom de Beeldenstorm of was men hier juist trouw gebleven aan de Rooms-Katholieke kerk? Hoe gingen commissarissen van de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt bij deze en andere vragen uitgebreid stilgestaan.
  De heer S. Wassing
   
 • do 26 oktober 2017 lezing De geschiedenis van de Gouden Koets
  De heer Luc Eekhout was achttien jaar lang directeur van het Nationaal Rijtuigmuseum en gaat vertellen over De Gouden Koets.
  De Gouden Koets was destijds een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan de jonge Koningin Wilhelmina. De koets symboliseert de optimistische en dynamische periode die Nederland aan het einde van de negentiende eeuw beleefde. De rijke ornamentiek en vele symbolen vertellen het verhaal van een Europese wereldmacht die Nederland toen was. Als symbool van ons Koningshuis is de Gouden Koets onomstreden. Het jaarlijkse feestelijke gebruik op Prinsjesdag staat bij iedere Nederlander op het netvlies.
  Maar toch is de koets vanaf het begin omstreden geweest vanwege de onderdanigheid waarmee koloniale onderdanen zijn afgebeeld.
  Terwijl de koets in restauratie was, gaf Luc Eekhout een toelichting op dit vorstelijke staatsierijtuig.
  Drs. L.L.M. Eekhout
   
 • do 28 september 2017 lezing Eenmaal, andermaal, verkocht... Het verhaal van een oude veilingmeester.
  Op donderdag 28 september werd er door de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over de wereld van het veilinggebeuren. Eenmaal, andermaal, verkocht, het verhaal van een veilingmeester. Er was veel interessants te vertellen over alles wat er zoal komt kijken bij het regelen van nalatenschappen en de samenwerking met notarissen. De avond werd op ludieke wijze afgesloten met een kleine veiling waarvan de opbrengst naar de voedselbank ging.
  De heer J.H. Kroes

 • wo 19 april 2017 lezing Een eeuwenoude reuzekaart van Dordrecht en omgeving
  De lezing ging over een reusachtige, bijna 500 jaar oude kaart van Dordrecht en wijde omgeving. Deze kaart is in 2013 in het regionaal archief ontdekt. Om het mogelijk te maken de kaart beter, en in detail te bestuderen heeft men een digitale restauratie toegepast. De kaart werd op ware grootte geprojecteerd, we hoorden hoe de restauratie in zijn werk is gegaan en wat er op de kaart te zien is. Ook vertelden zij welke plannen ze hebben, nu het broze origineel voorlopig niet meer uit het depot mag komen.
  De heren P. Ebben en W. van Wijk

 • 24 november 2016 lezing Klokken door de eeuwen heen
  Tijd heeft de mensen altijd gefascineerd. Hoe heeft men vroeger de tijd gemeten?
  Soms bedachten onze voorouders daarvoor vernuftige instrumenten. In de lezing wordt veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het uurwerk, van pendule tot wandklok. De rode draad in het verhaal vormen de Nederlandse klokken, maar er worden ook uitstapjes naar het buitenland gemaakt! Maak kennis met de bijzondere wereld van zonnewijzers, vuuruurwerken, staartklokken, comtoises en nog veel meer.
  De heer P. Schipper

 • 27 oktober 2016 lezing De Oorlogsgravenstichting en hun werk
  Oorlogsslachtoffers zijn soms militairen, maar vaak gewone mensen: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen. Al deze mensen hebben een verhaal, soms indringend, soms kort of eenvoudig.
  De Oorlogsgravenstichting heeft als doel het levend houden van de herinnering aan deze mensen door hun verhalen te verzamelen en te delen en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven in de wereld. Het vertellen van de verhalen in combinatie met een graf draagt bij aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.
  De heer A. Harrewijn

 • 22 september 2016 lezing De baksteenindustrie in Nederland na 1850
  Lang vormden steenbakkerijen een karakteristiek beeld in het landschap. Langs de rivieren markeerden de schoorstenen van de steenovens de oever. Rond 1850 telde Nederland bijna 470 steenbakkerijen.
  Bakkerijen waar de stenen in seizoensarbeid werden vervaardigd. Al eeuwen lang geschiedde dit min of meer volgens hetzelfde proces, zonder spectaculaire veranderingen. Stenen werden met de hand gevormd, op banen en hagen gedroogd en afgebakken in veldovens. Zwaar werk en lange werkdagen waren de kenmerken op een steenfabriek. Met de intrede van de industriële revolutie vonden er grote veranderingen plaats en zien we in nog geen 100 jaar het steenbakkerambacht veranderen in een moderne procesindustrie.
  De steenfabrieken tussen Gorinchem en Acquoy werden besproken en de lezing werd afgesloten met een film uit 1937 over de steenfabriek de Spreeuwenhoek in Ouderkerk aan de IJssel.
  De heer R. Vermeulen

 • Antieke globe24 maart 2016 lezing De aarde is rond! Aard- en Hemelglobes van de Oudheid tot in de 18de eeuw
  Op donderdag 24 maart is er door de Geschiedkundige Vereniging van Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over Aard- en Hemelglobes van de Oudheid tot in de 18de eeuw. Een globe is een verkleind model van een hemellichaam of van de sterrenhemel met kaartopdruk. Wie maakten die globes? Wat kon men met een globe doen? Wat staat er allemaal op? In de lezing is kort ingegaan op de geschiedenis van aard- en hemelglobes in de oudheid en de middeleeuwen. Waren er in de middeleeuwen aardglobes of dacht men toen dat de aarde plat was. Op die vraag is ook een antwoord gegeven. Daarnaast is de geschiedenis van de productie van globes behandeld, met in het bijzonder de productie ervan in de Nederlanden. De fabricage van globes vond plaats vanaf de vroege zestiende eeuw. Met een uitzonderlijke bloei in de eerste helft van de zeventiende eeuw in Amsterdam, dit heeft de Nederlandse globe een wereldfaam gegeven.
  De heer P. van der Krogt
   
 • Zo was de Giessen vroeger25 februari 2016 jaarvergadering Foto´s van vroeger in De Til
  Op donderdag 25 februari was de jaarvergadering van de Geschiedkundige Vereniging van Giessenburg en Schelluinen. Aansluitend werd er een bijzondere lezing gehouden door leden van de foto commissie. Veel foto’s met afbeeldingen van bekende  en minder bekende inwoners en gebeurtenissen uit de periode van begin tot einde van de 20e eeuw waren te zien. De avond is gehouden in De Til in Giessenburg en begon om 20.00 uur met de jaarvergadering. Vanaf 21.00 uur was iedereen welkom om de fotopresentatie bij te wonen.
   
 • 28 januari 2016 lezing W.G. van de Hulst: Het kind en zijn boek
  Op donderdag 28 januari 2016 is er door de Geschiedkundige Vereniging van Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over de schrijver W.G. van de Hulst. Annemarie Fokker is verzamelaar van zijn boeken en gaat vertellen over zijn leven en werk. W.G. van de Hulst was onderwijzer van beroep en schreef ruim 100 kinderboeken, die hun weg vonden naar miljoenen lezers. Zijn boeken werden vooral in de jaren vijftig van de vorige eeuw zeer populair en veel gelezen in protestantse gezinnen. Er was kortom alle gelegenheid om mooie herinneringen op te halen. De avond werd gehouden in De Til in Giessenburg en begon om 20.00 uur. In museum het Reghthuys is de tentoonstelling over het werk van Van de Hulst nog te zien tot 2 april 2016. Ook zijn er gedurende de tentoonstelling ansichten en veel verschillende tweedehands boeken van W.G. van de Hulst voor een kleine prijs te koop in de museumwinkel.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Vacatures

Wij zoeken bestuursleden. Onze vereniging is op zoek naar een conservator en een bestuurslid PR en communicatie. Kom jij ons team versterken? Kijk hier voor meer informatie.

Openingstijden:

woensdag- en zaterdagmiddag
13:30 uur tot 17:00 uur
groepen op afspraak

0184 65 28 72
bgg secretariaatgvgs@gmail.com

Boek Schelluinen

Ter gelegenheid van het feit dat Schelluinen 800 jaar bestaat, is door de Geschiedkundige vereniging een jubileumboek uitgegeven. > Lees verder

Fotobank

Duizenden historische foto's van onze dorpen in de Fotobank. Het aantal groeit nog steeds! > Lees verder

Privcay

Privacy reglement